een initiatief van Pack2Go Europe ter bevordering van hoge kwaliteitsnormen
ce

Wij doen extra ons best om te zorgen voor veiligheid voor de consument

Het Pack2Go Europe Kwaliteitsgarantielabel is beschikbaar voor alle deelnemende bedrijven* die:

Aangetoond hebben dat zij de Richtprincipes van Pack2Go Europe formeel hebben onderschreven
Aangetoond hebben dat zij hebben voldaan aan de verplichtingen van Pack2Go Europe's Essentiële Prestatievereisten
Aangegeven hebben dat ze de EU- en nationale wetgeving volledig naleven
De vereiste informatie hebben ingevoerd in het Pack2Go Europe-rapporteringsplatform dat gehost wordt door EcoVadis
Op de scorekaart van EcoVadis een score hebben behaald die hoger is dan de door Pack2Go Europe vastgestelde minimumscore van 50/100 (bepaald in juni 2018).
*Bedrijven moeten lid zijn van Pack2Go Europe en een licentieovereenkomst met de vereniging hebben ondertekend.

Terwijl het wereldwijde gemiddelde 43/100 is, is de gemiddelde EcoVadis-score van Pack2Go Europe 58/100. Onze leden vinden duurzaamheid echt heel belangrijk

De Pack2go Europe-score is een gemiddelde van de individuele beoordelingen van alle leden van de vereniging, op basis van het aantal faciliteiten voor de productie van levensmiddelenverpakkingen in Europa.

De individuele beoordelingen - of scorekaarten - van de leden van Pack2Go Europe worden onafhankelijk bepaald door het toonaangevende duurzaamheidsbeoordelingsbureau EcoVadis.

Bij het opstellen van de scorekaarten voor bedrijven houdt EcoVadis rekening met een reeks onderwerpen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, onderverdeeld in vier thema's: Milieu, Arbeidspraktijken & Mensenrechten, Ethiek (inclusief eerlijke bedrijfspraktijken) en Duurzame Inkoop.

Om een rating te bepalen, voert EcoVadis een grondige evaluatie uit van het schriftelijk beleid van een bedrijf en de antwoorden die het bedrijf geeft op een industrie-specifieke vragenlijst. EcoVadis gebruikt ook informatie uit geverifieerde externe bronnen om de prestaties van een bedrijf te analyseren.

Voor elk thema wordt een score van 1 tot 100 toegekend aan een bedrijf. De verschillende thematische scores worden samengevoegd in een algemene scorekaart. Elk bedrijf ontvangt feedback van EcoVadis over de relatief sterke en zwakke punten, en over de gebieden waar verbetering wordt aangeraden.

De vereniging eist van bedrijven die deelnemen aan het Pack2Go Europe kwaliteitsgarantieprogramma dat ze voldoen aan de vereisten van alle toepasselijke EU- en nationale wetgevingen van de landen waar ze actief zijn of waar ze hun producten verkopen, voor wat betreft:

  • Voedingscontactmaterialen
  • Gewichten en maten
  • Productveiligheid

Deze elementen worden door EcoVadis echter niet in overweging genomen bij het opstellen van de scorekaarten, omdat deze vereisten specifiek gelden voor de sector levensmiddelenverpakkingen.

Pack2Go Europe companies: progress report

CompanyGuiding PrinciplesCompliance pledgeUp-to-date reporting
 
Amhil Europa Sp. z o.o.
AR Packaging Group AB
Burrows Netherlands BV
CEE R. Schisler
Dart Products Europe Ltd
Depa Disposables BV
Dopla SpA
Flo SpA
Graphic Packaging International Foodservice Europe Ltd
Huhtamäki Oyj
Ilip Srl
Intraplás
Isap Packaging SpA
Matrix Pack SA
Medac Srl
Metsä Board Oyj
Nupik International SL
Seda Italy SpA
Stora Enso Oyj
Done     
Documentation in progress     
Missing

Consumenten vertrouwen ons omdat we investeren in de hoogste normen

1. Contact met ons opnemen

Zodra we iets meer over u weten, kunnen we u meer informatie geven over de financiële en operationele gevolgen als we met elkaar in zee gaan. Contact met ons opnemen.

2. De EcoVadis-audit met goed gevolg doorstaan

EcoVadis heeft een eenvoudig auditproces dat honderden bedrijven elk jaar doorlopen. Het proces is online en eenvoudig toegankelijk. U ontdekt op deze manier snel waar uw sterke en zwakke punten op het gebied van MVO liggen. Mogelijk moet u enkele wijzigingen in uw bedrijfsbeleid doorvoeren of bestaande praktijken formaliseren om ervoor te zorgen dat uw score hoog genoeg is om door te gaan.

3. Onze beloften nakomen

Zodra u heeft beloofd u te houden aan de Richtprincipes van Pack2Go Europe en hebt verklaard dat u zult werken in naleving van de nationale en EU-wetgeving die van toepassing is op uw bedrijf, is het noodzakelijk dat u kunt aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de Essentiële Prestatievereisten van Pack2Go Europe. Dit gebeurt door het indienen van relevante informatie en bewijs via het Pack2Go Europe online rapporteringsplatform, geleverd door EcoVadis.

Als u voldoet aan de minimale duurzaamheidsbeoordeling zoals vastgesteld door de vereniging, dan komt u dan in aanmerking voor het gebruik van het Pack2Go Europe kwaliteitsgarantielogo en -label.

Deelname aan het Pack2Go Europe kwaliteitsgarantieprogramma wordt jaarlijks verlengd. Als uw bedrijf eenmaal het proces heeft doorlopen, zou het daarna relatief eenvoudig moeten zijn om deze deelname voort te zetten en, hopelijk, een doorlopende prestatieverbetering te realiseren.

Als vereniging streven wij naar een steeds hoger kwaliteitsniveau. We zullen onze vereisten blijven herzien om te zorgen dat deze ook op de lange termijn ambitieus blijven.

Meer over het initiatief ...

Wie is Pack2Go Europe?

Pack2Go Europe is een vereniging zonder winstoogmerk van bedrijven die verpakkingen produceren voor de voedingsmiddelen en dranken die dagelijks onderweg worden geconsumeerd door miljoenen Europeanen. Onze bedrijven hebben een gemeenschappelijke visie om dingen beter te doen en een duidelijke missie. We willen dat Europeanen die onderweg eten en drinken, weten er is nagedacht over de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten, en dat deze zijn verwerkt in productieplannen.

Missie

Het is onze missie om veilige, hygiënische en duurzame verpakkingen te produceren voor die gelegenheden waarbij consumenten onderweg eten of drinken. Het is ook onze missie om met alle relevante belanghebbenden samen te werken zodat de gebruikers van onze verpakkingen op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen tegenover consumenten, het milieu en hun eigen bedrijf. De missie, met dit in het achterhoofd, is om met alle belanghebbenden te communiceren over de kwaliteit en de voordelen van onze verpakkingen en over hoe ze kunnen bijdragen aan het waarborgen van de hygiëne en veiligheid van consumenten, en kunnen leiden tot meer respect voor het milieu.

Waarom deze kwaliteitsgarantie?

Pack2Go Europe-bedrijven hanteren de hoogste kwaliteitsnormen voor het produceren van verpakkingen voor voedsel en dranken die onderweg worden gebruikt. De ervaring heeft ons helaas geleerd dat sommige bedrijven op de markt bezuinigingen zullen doorvoeren. De kwaliteitsgarantie getuigt van de toewijding van de leden van Pack2Go Europe om kwaliteitsproducten op een verantwoorde manier te produceren en op de markt te brengen zodat de hygiëne, veiligheid en duurzaamheid kunnen worden gegarandeerd.

Hoe wordt het kwaliteitsgarantielabel gebruikt?

Pack2Go Europe-bedrijven kunnen het label op belangrijke manieren toepassen: rechtstreeks op producten, op verpakkingen, op marketing- en verkoopmateriaal en op administratieve papieren zoals bestelbonnen of facturen. Met het opgegeven referentienummer kan iedereen die geïnteresseerd is via de website van Pack2Go Europe nagaan of een bedrijf en zijn producten betrouwbaar zijn.

#Blog | Packaging you can trust
Consumenten willen het graag zeker weten
Toonaangevende bedrijven zitten 35% boven het algemene duurz...
De 22 Europese bedrijven die zorgen voor voedselveiligheid onderweg
Veilige voeding en drankjes om mee te nemen

In partnership with